Shellkonto

Techprylar och annat viktigt

Så fungerar solceller

Solceller är en fantastisk teknologi som omvandlar solljus direkt till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaik. Här förklaras hur solceller fungerar på ett enkelt sätt.

Solens energi fångas upp

Solceller är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som är behandlat för att skapa en positiv och en negativ elektrisk laddning. När solljuset träffar solcellens yta, absorberas fotoner (ljuspartiklar) av halvledarmaterialet. Detta gör att elektronerna i materialet får tillräckligt med energi för att röra sig fritt.

Elektronerna sätts i rörelse

När fotonerna slår emot halvledarmaterialet, slår de också bort elektroner från atomer. Denna process skapar en elektrisk spänning över solcellen. Om en extern krets är ansluten till solcellen, kan dessa rörliga elektroner strömma genom kretsen och skapa elektrisk ström.

Omvandling till användbar el

Den genererade likströmmen (DC) från solcellen kan sedan användas direkt för små enheter, eller så omvandlas den med en växelriktare till växelström (AC), som är den typ av elström som används i våra hem och företag. Solceller kan arbeta under både soliga och molniga förhållanden, men de producerar mest el när de utsätts för direkt solljus.

Är det bara positivt?

Solceller är en ren och hållbar energikälla som blir alltmer populär runt om i världen. Genom att omvandla solens energi direkt till el bidrar solceller till att minska vårt beroende av fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen. Med tekniken bakom solceller förstådd, kan vi uppskatta deras potential att forma framtidens energilandskap på ett hållbart sätt. Men det finns baksidor med tekniken. 

Man vet inte hur länge de håller för tekniken är så ny, man måste ha en försäkring av solceller för om de går sönder så kan det vara svårt att få ut pengar via hemförsäkringen och blir de smutisga så fungerar de inte. Samma sak om det inte finns så mycket sol, då blir det lägre produktion. 

30 Jun 2024