Shellkonto

Techprylar och annat viktigt

Hur fungerar en hiss?

Varje hiss som finns är unik. De kräver ofta olika sorters tekniska lösningar. Det finns traditionella linhissar, hydraulhissar maskinrumslösa hissar och plattformshissar. Alla skiljer sig åt i utformning, teknik, storlek och regelverk. De som sköter olika hissar är ofta olika hissföretag

Sedan finns det olika användningsområden för hissar:

 • Personhiss
 • Bostadshiss
 • Varuhiss
 • Lasthiss
 • Sänghiss
 • Bilhiss
 • Småvaruhiss
 • Lågfartshiss
 • Plattformshiss
 • Bygghissar
 • Industrihissar

Linhiss

En traditionell linhiss har sitt maskkinrum ovan schaktet. Hissens "hjärna" finns i apparatskåpet och dess hjärta i maskinen. I en traditionell hissmaskin så finns det en elektrisk motor och växel med broms och en drivskiva för kraftöverföringen till linorna. Sedan är det i schaktet som hisskorgen går upp och ner med hjälp av linorna. Hissen sköts via ett mekaniskt system. Skulle det vara så att hissen går för fort, så finns det en fånganordning, som löses ut och stannar hissen. 

Hur säker är en hiss?

En hiss kan faktiskt anses vara ett av de mest säkra transportmedel som finns. Den har en automatiserad säkerhet samt att det finns  både elektriska och mekaniska säkerhetsannordningar som övervakar hissens alla funktioner och alla händelser under resans gång.

Hissen kan aldrig gå snabbare än den ska och det kan heller aldrig bli en för hög belastning. Det är även övervakning av korgdörr och schaktdörr för att minimera klämrisker. För att hissarna ska fungera självständigt är det viktigt att ett hissföretag ser till att kontrollerar dem då och då och utför service av dem. 

22 Nov 2019