Shellkonto

Techprylar och annat viktigt

Studera till ingenjör

Ett yrke att plugga till, det är ingenjör. Det är ett ganska brett yrke och man kan välja olika inriktningar. Det finns goda chanser till jobb efter, som på ett ställe som Axido, läs mer om dem här. Gemensamt för ingenjörer är att de på olika sätt arbetar med teknisk utveckling.

Vad jobbar en ingenjör med?

Som ingenjör kan du jobba inom många olika branscher beroende på vilken inriktning du har valt att specialisera dig inom och vilken utbildning du har läst. Du kan till exempelvis jobba med att ta fram nya produkter. Eller att vidareutveckla befintliga produkter. Som ingenjör kan du även göra produktionen mer effektiv, leda byggprojekt och skapa nya sätt att kommunicera.

En ingenjör arbetar ofta i projektform. Det kan även vara att du är den som är ledare för projektet i sig. 

Olika ingenjörsutbildningar

Det finns två olika typer av ingenjörsutbildningar att välja mellan och det är högskoleingenjörsutbildning och civilingenjörsutbildning. Den första är en utbildning om 3 år och 180 högskolepoäng. Efter avslutade studier får man en högskoleingenjörsexamen. När det gäller civilingenjörsutbildningen så är den på 5 år och 300 högskolepoäng som leder fram till en civilingenjörsexamen. Civilingenjörsutbildningen är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen än vad en högskoleingenjörsutbildning gör.

Få jobb som ingenjör

När du är klar med din utbildning kan du jobba på ett litet eller stort företag så väl som på en myndighet eller som egen företagare. Du kan även jobba som konsult. 

12 Apr 2021